testanläggningar

Vår teknik för solljussimuering har utvecklats ur testanläggningar för provning av olika material inom industrin. Bilindustrin provar hur olika system och material påverkas i solljus. Vi har också använt tekniken för att testa olika materials värme- och solljustålighet under ökenliknande förhållanden.