En solpanel från Suntech smälter lätt in i miljön. Solljuset är lika uppskattat på t.ex. en bad- och spaanläggning som i ett bekvämt solrum på äldreboende, det betyder att vi har kunder inom många olika områden.

Exempel på anläggningar som är öppna för allmänheten.

Vi har installerat solrum på många äldreboenden både kommunala och privatägda. Kontakta oss om du vill veta mer.


Vänersborg har inte mindre än fem stycken kommunala boenden med solrum och för allmänheten finns två anläggningar i privat regi.

Några exempel på kunder utanför Sveriges gränser. Vi har installerat anläggningar i länder som Norge, Estland, Nederländerna, Tyskland, England, Polen, Kanada och Ryssland m.fl.